12.06.2020.

1.МАТЕМАТИКА- задаци за рад доступни у групи;

2. СРПСКИ ЈЕЗИК – задаци за рад доступни у групи;

3. и 4. ЛИКОВНА КУЛТУРА – Аутопортрет, приказати свој портрет, материјал по избору;

5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- Осмислите полигон и укључите укућане!!!

09.06.2020.

1.ПРИРОДА И ДРУШТВО – Задаци за рад биће доступни у групи;

2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Радна свеска стр.151;

3. МАТЕМАТИКА – Уџбеник стр.140;

4.ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА- задаци за рад доступни у групи;

5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Игре по избору уџбеника;

O8.06.2020.

 1. МАТЕМАТИКА – „Мерење времена“, Уџбеник, стр.137;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Принц од папира“, Радна свеска стр.148,149 и 150;
 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА – Изводимо научене песме;
 4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;
 5. ЧОС – изборни предмети у 5.разреду;

05.06.2020.

 1. МАТЕМАТИКА- Уџбеник стр.136.и 137.
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК- Пишемо састав на основу задатих речи;речи ће бити доступне у групи;
 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА- Правимо честитку за друга-рицу;
 4. ЛИКОВНА КУЛТУРА-Пишемо честитку;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- Игре по избору ученика;

04.06.2020.

 1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- Полигон спретности;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК- Радна свеска стр.112 и 113;
 3. МАТЕМАТИКА-Уџбеник стр. 135;
 4. ПРИРОДА И ДРУШТВО- задаци за рад доступни у групи;
 5. ДОПУНСКА НАСТАВА- задаци за рад доступни у групи;

Доставити задатке из српског језика од понедељка и уторка!

03.06.2020.

1.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК- блог наставнице Катарине Перић;

2.МАТЕМАТИКА -уџбеник стр.134,

3. СРПСКИ ЈЕЗИК- прочитати текст „Прва љубав“ Бранислава Нушића, записати наслов, непознате речи, одредити :тему и главне ликове, навести особине главних ликова;

4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- Гађање и хватање;

5.ДОПУНСКА НАСТАВА – Математички изрази;

02.06.2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – „Смеше“, садржај за рад доступан у групи;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Правопис 2. део, садржај за рад доступан у групи;
 3. МАТЕМАТИКА – Уџбеник стр.133.
 4. ВЕРСКА НАСТАВА/ГГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – садржај за рад доступан у групи;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Елементарне игре по избору ученика;

01.06.2020.

1.МАТЕМАТИКА – Уџбеник стр.132;

2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Научили смо из правописа 1.део, садржај ће бити доступан у групи;

3. МУЗИЧКА КУЛТУРА- Музички бонтон, погледати садржај на линку: http://www.mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1479815/526/os4-muzicka-kultura-muzicki-bonton;

4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;

5. ЧОС -Одговорно живљење;

29. 05. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – Множење и дељење вишецифрених бројева, пратити садржај ТВ часа, забележити најважније и урадити домаћи задатак уколико буде задат;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 2. део, пратити ТВ час;
 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА – погледати садржај на линку: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1476081/526/os4-likovna-kultura-moda-izmedju-dva-rata;
 4. ЛИКОВНА КУЛТУРА – самосталан рад, креирање одевног предмета, технике и материјали по избору ученика;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Савладавамо полигоне препреке које смо сами креирали;

28. 08. 2020.

 1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Гађање и хватање, увежбати бацање и хватање лопте, као гађање у циљ левом и десном руком;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – «Мали Принц», Антоан де Сент Егзипери I део, пратити ТВ час и водити дневник читања;
 3. МАТЕМАТИКА – Сабирање и одузимање вишецифрених бројева, пратити ТВ час и урадити у уџбенику стр.14;
 4. ПРИРОДА И ДРУШТВО – Пређени пут, прочитати стране 120 и 121, затим одговорити на питања са стране 121;

27.05.2020.

 1. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;
 2. МАТЕМАТИКА – „Израчунавање површине коцке и квадра“, након одгледаног ТВ часа решити у уџбенику стране 12 и 13 и проследити;
 3. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Пишемо правилно“, пратити ТВ час, забелеђити најважније и урадити домаћи задатак уколико буде био задат;
 4. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – задаци ће бити доступни у групи;
 5. ДОПУНСКА НАСТАВА – задаци за рад ће бити доступни у групи;

26. 05. 2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – Звук, прочитати стране у уџбеники 122. и 123. потом одговорити на питања из уџбеника и решити задатке из радне свеске;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Писање гласс Ј, пратити ТВ час,записати најважније, уколико буде задат домаћи рад, урадити, проверити у РАДНОЈ СВЕСЦИ да ли су урађене стране 130. и 131.;
 3. МАТЕМАТИКА – Израчунавање површине коцке, пратити ТВ час а затим решити задатке доступне у групи;
 4. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА – задави за рад доступни у групи;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Игре по избору ученика;

25. 05. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – Израчунавање површине коцке, погледати ТВ час (забележити наслов и најважније), потом садржај на линку: https://www.youtube.com/watch?v=BSt0TvYapPE, а затим приступити изради зададатака на странама 11. и 12. у уџбенику;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Радна свеска, стране: 144, 145 и 146;
 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА – Погледати: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1466732/526/os4-muzicka-kultura-narodna-i-gradska-igra, у нотним свескама записати најважније и илустровати игру по жељи;
 4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;
 5. ЧОС – Шта смо постигли на крају четвртог разреда;

23. о5. 2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – Кретање, обновити све о кретању;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Десанка Максимовић, Пауково дело, прочитати, записати и објаснити непознате речи, урадити питања (не преписивати) на страни 161.
 3. МАТЕМАТИКА – Израчунавање површине квадра, пратити садржај часа на ТВ, задаци за самостално вежбање биће доступни у групи;
 4. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА – садржај рада биће доступан у групи;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Елементарне игре са гађањем, поновити активности које су биле задате јуче;

22. 05. 2020.

 1. MATEMATIKA – . Израчунавање површине квадра, пратити ТВ час, забележити најважније, потом погледати садржај на линку: https://www.youtube.com/watch?v=EWmZR4i-WqM, а затим урадити домаћи задата уколико буде задат;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Милован Данојлић, Трешња у цвету, ttps://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1363956/526/os4-srpski-jezik-milovan-danojlic-tresnja-u-cvetu, пратити час и направити самостално забелешке у свескама;
 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА – https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1464025/526/os4-likovna-kultura-umetnicki-zanati;
 4. ЛИКОВНА КУЛТУРА – направити нешто по сопственом избору и доставити фотографију рада;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Игре по избору ученика

21. 05. 2020.

 1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Елементарне игре са гађањем, нацртајте мету на зиду, гађајте лоптама различитих величина, десном па левом руком, мењајте удаљеност од мете;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – .Врсте речи и служба речи у реченици, задаци за рад биће доступни у групи;
 3. МАТЕМАТИКА – Мрежа квадра и коцке, пратити садрђај ТВ часа, записати највађније, погледати садржај на линку: https://biljamatematika.wordpress.com/2009/03/15/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0/, по датом оригами упутству направити модел коцке;
 4. ПРИРОДА И ДРУШТВО – задаци за рад ће бити доступни у групи;

20. 04. 2020.

 1. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;
 2. МАТЕМАТИКА – Особине коцке, погледати ТВ час, затим садржај на: https://www.youtube.com/watch?v=ucFf9DUpa4c , забележити најважније а затим решити задатке у уџбенику на странама 6, 7 и 8;
 3. СРПСКИ ЈЕЗИК – Радна свеска, стране 142. и 143.
 4. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ- Еколошки календар , питања ће бити доступна у групи, а одговоре ћете наћи на линку: http://www.lajf.org.rs/2018/09/11/ekoloski-kalendar/ ;
 5. ДОПУНСКА НАСТАВА- Особине квадра и коцке;

ОБАВЕЗНО ПРАТИТИ ТВ ЧАСОВЕ!

19. 05. 2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – Запаљиви материјали и заштита од пожара, прочитати у уџбенику стране од 144. до 147. записати наслов у свескама, евидентирати најважније бројеве телефона, а затим одговорити на питања (стр.147);
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Радна свеска , стр.140. и 141.
 3. МАТЕМАТИКА – Особине квадра, пратити садржај ТВ часа, а након тога погледати: https://www.youtube.com/watch?v=ucFf9DUpa4c; записати наслов и остало према упутствима видео записа;
 4. ВЕРСКА НАСТАВА/ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – садржај за рад ће бити доступан у групи;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Рукомет, основне информације прочитати на https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82, а затим увежбати неке од следећих елемената: хватање и додавање лопте: https://www.youtube.com/watch?v=GAWFfZCYc3o хватање и додавање лопте у месту: https://www.youtube.com/watch?v=X_7zR5erx-Y

18. 05. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – Разломци , пратити ТВ час, задаци за рад биће достављени у групу;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Писње присвојних придева изведених од властитих имена, пратити ТВ час, бележити најважније и урадити домаћи задатак уколико буде задат;
 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА – Страни композитори, https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1453210/526/os4-muzicka-kultura-strani-kompozitori-slusanje-muzike;
 4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;
 5. ЧОС – Ведра страна ђачких дана;

15. 05. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – Упоређивање разломака, пратити ТВ час, записати најважније и урадити домаћи задатак ако буде задата као и додатне задатке прослеђене у групу;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Олданини вртови, Гроздана Олујић, 2. део, пратити ТВ час, записати највађније и урадити домаћи задатак, у РАДНОЈ СВЕСЦИ урадити од 72 до 75 стране;
 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА – Музеји као чувари културног наслеђа,https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1449592/526/os4-likovna-kultura-muzeji-kao-cuvari-kulturnog-nasledja
 4. ЛИКОВНА КУЛТУРА – ОЛданини вртови, темпере или водене боје;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Одбојка, прочитати уводни део: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9E%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0, увежбавати додавање лопте прстима ttps://www.youtube.com/watch?v=0VXWJxtOcu0

14. 05. 2020.

 1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Кошарка, прочитати: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0, погледати снимак: https://www.youtube.com/watch?v=qwJx5AuKvT0 а затим увежбати вођење лопте као на снимку;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Олданини вртови, Гроздана Олујић, 1. део, пратити час на ТВ, у РАДНОЈ СВЕСЦИ прегледати и ако нису попунити стране од 97. до 109.
 3. МАТЕМАТИКА – Разломци, задаци за рад доступни у групи;
 4. ПРИРОДА И ДРУШТВО- Растворљивост и промене материјала, садржај за рад доступан у групи;
 5. ДОДАТНА НАСТАВА – „Познати српски и светски математичари“

13.05.2020.

 1. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перићhttps://francaisabaric.wordpress.com/2020/05/11/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%99%d0%b0-le-retour/;
 2. МАТЕМАТИКА – Разломци, пратити ТВ час, за домаћи задатак урадити што буде задато путем ТВ часа као и уџбенику стр.131;
 3. СРПСКИ ЈЕЗИК – Служба речи у реченици, пратити ТВ час, забележити најважније, урадиди домаћи задатак уколико буде задат и проверити у својим РАДНИМ СВЕСКАМА стране од 82 до 94 (што није попуњено попунити);
 4. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – Зелена укрштеница, стр.41 у уџбенику;
 5. ДОПУНСКА НАСТАВА- садржај за рад доступан у групи;

ОБАВЕЗНО ПРАТИТИ ТВ ЧАСОВЕ!

12.05.2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – Научили смо о светлосној пропустљивости, о сенци и о топлотним својствима материјала, ваш задатак је да обновите све обрађене садржаје користећи уџбеник, свеску и радну свеску;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Врсте речи, пратити час на 2.каналу РТС, забележити најважније, урадити домаћи задатак уколико буде био задат;
 3. МАТЕМАТИКА – садржај за рад доступан у групи;
 4. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА – садржај за рад доступан у групи;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- Елементи фудбала или ритмички креативни плес(по избору ученика и ученица),направити кратак видео запис, РОК: четвртка до 21 час;

ОБАВЕЗНО ПРАТИТИ САДРЖАЈЕ НА 2. КАНАЛУ РТС!

11. 05. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – Текстуални задаци са разломцима, задаци доступни у групи;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Атрибут, ,пратити садржај и записати најважније на 2.каналу РТС;
 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА –Деца су украс светаhttps://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1440639/526/os4-muzicka-kultura-deca-su-ukras-sveta, научити песмицу, записати наслов и урадити домаћи задатак;
 4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;
 5. ЧОС – Шта нас чека у петом разреду?

ОБАВЕЗНО ове недеље пратити на 2. каналу РТС наставне садржаје!

09.05.2020.

 1. МАТЕМАТИКА- „Разломци“ , уџбеник стране:125,126,127;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – ЧИТАНКА стр.147, одговорити на питања пуном реченицом (Не преписивати питања)
 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА – довршавамо израду маски;
 4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ -Изаберите игре које највише волите на отвореном, осмислите различите изазове и проследите другарима да видите каква је њихова реакција…

08.05.2020.

 1. МАТЕМАТИКА – „Разломци“, садржај доступан у групи;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК- „Бескрајна прича“, Михаил Енде, прочитати текст најмање два пута, а затим приступити самосталној изради задатака који су доступни у групи;
 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА – „Од старог до новог – израда маске„, израдити пролећну маску према упутствима : https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1436283/526/os4-likovna-kultura-od-starog-do-novog-izrada-maske
 4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – „Заборављене игре: Ластишhttps://www.youtube.com/watch?v=rPN-8_vnFrI

Подсећање да је сутра наставна субота!

07. 05. 2020.

 1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- „Штафетне игре по избору ученика“, осмисли и забави се!
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Функција речи у реченици, пратити час на ТВ и записати најважније у свеску, урадити и домаћи задатака ако буде био;
 3. МАТЕМАТИКА – Разломци, садржај за рад доступан у групи;
 4. ПРИРОДА И ДРУШТВО – Смеше, садржај за рад доступан у групи;
 5. ДОДАТНА НАСТАВА – задаци за рад доступни у групи;

ПРАТИТИ садржај часова на програму Радио телевезије Србије!

06. 05. 2020.

 1. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;
 2. МАТЕМАТИКА – „Разломци“ садржај за рад доступан у групи;
 3. СРПСКИ ЈЕЗИК – Прилошке одредбе за време, место и начин, пратити садржај на РТС и најважније забележити у свескама;;
 4. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – “ Чипс од јабуке“, преписати и илустровати садржај са стране 40 (рецепт и садржај о ЈАБУЦИ); замоли одрасле да ти помогну да направите заједно ову посластицу!
 5. ДОПУНСКА НАСТАВА – задаци за рад доступни у групи;

ОБАВЕЗНО пратити часове на 2. каналу РТС!

05. 05. 2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – Топлотна својства материјала“, прочитати садржај у уџбенику на странама 134. и 135, записати садржај у свеске прослеђен у групу, одговорити на питања;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – “ Ко да то буде“ Стеван Раичковић, пратити час на 2. каналу РТС;
 3. МАТЕМАТИКА – Једначине и неједначине“ задаци за рад доступни од 18 часова;
 4. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА- садржај доступан у групи;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – “ Брзо трчање на 40 метара“, 1. одреди (Или замоли да ти неко помогне) деоницу дужине 40 метара; 2. лагано трчи до 2 минута; 3. одради вежбе обликовања од главе ка стопалима; 4. Деоницу од 40 метара истрчи десетак пута , са паузама после трчања што БРЖЕ МОЖЕШ!https://www.youtube.com/watch?v=c-9l_hNxwPs

04. 05. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – „Једначине са множењем и дељењем; Неједначине са множењем“, задаци са самосталан рад доступни у групи;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Објекат, пратити садржај часа на РТС2;
 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА- „Мјузикл“, прочитати у уџбенику стране 60. и 61., записати све о појму МЈУЗИКЛ, а затим послушати композиције на линку: https://www.youtube.com/watch?v=drnBMAEA3AM https://www.youtube.com/watch?v=QBfv1bTzEl4
 4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић
 5. ЧОС – садржај доступан у групи;

ЈАКО ЈЕ ВАЖНО ДА ПРАТИТЕ ЧАСОВЕ НА РТС!

29.04.2020.

 1. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – Блог наставнице Катарине Перић;
 2. МАТЕМАТИКА – „Једначине са множењем и дељењем“, задаци за рад доступни у групи;
 3. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Реченица (значење, облик, састав)„, обавезно пратити час на РТС 3 у 10 : 50 и обавезно забележити најважније;
 4. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ- „Изаберимо здрав живот„, задаци за рад доступни у групи;
 5. ДОПУНСКА НАСТАВА – Вежбамо текстуалне задатке;

28.04.2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – „Светлост и сенка“, материјал за рад доступан у групи;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК -„Умањено и увећано значење речи“, задаци за рад доступни у групи;
 3. МАТЕМАТИКА – „Сложене једнчине„, материјал за рад доступан у групи;
 4. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА- материјал за рад доступан у групи,
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- „Брзо трчање на 30 метара„; замоли неког да ти помогне да одредиш стазу дужине 30 метара, затим се лагано загреј, одради вежебе обликовања (замисли да си на часу) а онда приони на посао па покушај да сваку пут истрчиш стазу брже него претходни. Одлична прилика да победиш сам себе. Moжеш користи телефон да мериш време;

27. 04. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА -“ Једначине са множењем и дељењем“, садржај за запис у свескама и задаци за домаћи рад биће доступни у групи;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – задаци за рад биће доступни у 18 часова;
 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА – Погледати садржај на линку https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1415711/526/os4-muzicka-kultura-slusanje-muzike, записати назив композиције и аутора (уколико то нисте већ урадили) у нотним свескама
 4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић;
 5. ЧОС – Предности и недостаци учења на даљину

Пратити садржај наставе на 2. каналу РТС од 13:15″

24. 04. 2020.

 1. MATEMATIKA – задаци за рад биће прослеђени око 18 часова;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Ханс Кристијан Андерсен, „Ружно Паче„, задаци за рад доступни у групи;
 3. и 4. ЛИКОВНА КУЛТУРА – Приказ Ружног Пачета, материјал и техника по избору ученика, фотографију урађеног рад доставити до 15 часова; 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Истрајно трчање, поновити поступак увежбавања од јуче;

МУЗИЧКА КУЛТУРА- пратити данашњи час, записати најважније у нотну свеску!

Обавезнио пратити часове на 2. каналу РТС од 13:15!

23. 04. 2020.

 1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – „Истрајно трчање, увежбавање, данас се потрудите да трчите што дуже: На пример: трчите 1 минут, 30 секунди одмарате, затим продужавате време трчања а одмор увек траје 30 секунди, било би пожељно да најмање 7 пута продужавате дужину трчања;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Ханс Кристијан Андерсен, „Ружно Паче„, текст прочитати најмање 2 пута, задаци за рад достављени у групу;
 3. МАТЕМАТИКА – „Израчунавање површине правоугаоника и квадрата“, утврдићемо стечена знања и припремити се за сутрашњу проверу знања, задаци за рад достављени у групу;
 4. ПРИРОДА И ДРУШТВО – „Материјали и њихове особине„, пратити садржај наставне јединице на 2. каналу РТС, затим прочитати у уџбенику стр.од 128 до 129, записати садржај прослеђен у групу, погледати презентацију на линку:https://www.slideshare.net/ssuser62e225/ss-56127976
 5. ДОДАТНА НАСТАВА – задаци доступни у групи;

22. 04. 2020.

 1. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић
 2. МАТЕМАТИКА – „Израчунавање површине квадрата„, задаци за вежбање биће достављени у вибер групу;
 3. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Скраћенице“ пратити час на 2. каналу РТС (записати наслов, скраћеницу и пуно значење сваке скраћенице);
 4. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – Данас је веома значајан датум за нашу планету! Откриј зашто? (Задатак ће бити прослеђен у групу);
 5. ДОПУНСКА НАСТАВА – израчунавање површине квадрата и правоугаоника;

Обавезно пратити часове на 2. каналу РТС од 13:15!

21. 04. 2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – „ Материјали и њихова свосјства“, обавезно пратити садржај на 2. каналу РТС (запис за свеске стиже после ТВ часа);
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Изражајно читамо поезију за децу“, одабрати (можеш пронаћи и на интернету поезију Десанке Максимовић, Добрице Ерића или Милована Данојлића, одабери 10 песама прочитај их неколико пута) одабери једну, замоли да те неко снима док је читаш гласно, лепо, изражајно); снимак доставити вечерас до 21 час;
 3. МАТЕМАТИКА – „Површина квадрата“, обрада, задаци ће бити прослеђени у вибер групу;
 4. ВЕРСКА/ГРАЂАНСКО- задаци доступни у групи;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ -„87. Чунасто трчање“, увежбај полигон који си осмислио, или га још учини занимљивијим;

ОБАВЕЗНО пратите часове на 2.каналу РТС!

16. 04. 2020.

 1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – „Скок удаљ из места„, подсетите се како се то ради; https://www.youtube.com/watch?v=l6aqWiOhhc4, затим скачите, скачите, скачите….
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Великани српске науке“, РАДНА СВЕСКА , стр. 30 и 31;
 3. МАТЕМАТИКА – „Површина правоугаоника“, задаци за вежбање доступни у вибер групи;
 4. ПРИРОДА И ДРУШТВО – „Некада мораш стати„, садржај доступан у вибер групи;
 5. ДОДАТНА НАСТАВА – час реализован 14. 04. 2020. „Ревијално такмичење из математике“

ОБАВЕЗНО пратити ТВ часове на 2. каналу РТС од 13 часова и 15 минута.

 1. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић<
 2. МАТЕМАТИКА – Учимо како да „Израчунамо површину правоугаоника„, 1. Препиши садржај прослеђен у групу; 2. Погледај садржај на линку: https://www.youtube.com/watch?v=_eCZQ50ONaE, 3. Спреман – на си да самостално урадиш домаћи задатака;
 3. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Прича о детињству„,Никола Тесла, 1. Преслушати текст на: https://www.youtube.com/watch?v=rz4vb1RnFkY ;2. Прочитати текст (бар 2 пута) у читанци; 3. Преписати садржај прослеђен у групу;
 4. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – „Твоја брига о планети“ , написати (пар реченица) и илустровати данашњи твој поступак бриге о планети;
 5. ДОПУНСКА НАСТАВА – „Редослед рачунских операција„, садржај ће бити доступан у групи;

14. 04. 2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – “ О кретању „, садржај ће бити прослеђен у групу;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Васкрс, најрадоснији хришћански празник“, писана вежба (Написати састав после одгледаних ТВ часова: навести какав је то празник, описати обичаје, изнети своја осећања, зашто је важан) -ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Рад обавезно прочитати укућанима;
 3. МАТЕМАТИКА – Обнављамо знања из „. Геометрија, јединице мере за површину“ – садржај ће бити прослеђен у вибер групу;
 4. ВЕРСКА НАСТАВА / ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – садржај доступан у групи;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Данас правимо полигон и трчимо између чуњева (неколико пластичних флаша напуните водом и поставите у низу) на различите начине : трчимо, поскоком на једној нози, поскоком на обе ноге, трчимо уназад, ослањајући се на руке и ноге (ходаш као медвед), или на неки твој начин….- ИЗАЗОВИ И УКУЋАНЕ;

ОБАВЕЗНО ПРАТИТИ ТВ ЧАСОВЕ ОД 13:15 на РТС 2!

13. 04. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – “ Математички изрази. Редослед рачунских операција„, уџбеник стр.107. и 108., обавезно пратити садржаје ТВ часа;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Употреба великог слова„, пратити ТВ час; након часа стиже домаћи задатак;
 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА – „Поворка патуљака„, Едвард Григ 1. Послушати композицију:https://www.youtube.com/watch?v=6Cd3Mt2SDCw 2. Преписати о композитору и композицији из уџбеника на стр.58, а потом илустровати композицију ; 3. Увежбати свирање композиције „Разгранала грана јоргована“, направити видео снимак и доставити до 21. 04. 2020.;
 4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – Блог наставнице Катарине Перић;
 5. ЧОС -„У сусрет Васкрсу„, обавити разговор са укућанима о припремама, учествовати у сачињавању списка за набавку и припремама за обележавање празника;

10. 04. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – И даље се дружимо са изразима и редоследом рачунских операција, уџбеник страна 105. и 106. (обратите се за помоћ уколико буде потребна);
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Врсте речи„, пратите и активно учествујте у садржајима који се емитују на 2. каналу РТС; (у 17часова стижу задачићи);
 3. и 4. ЛИКОВНА КУЛТУРА – „У сусрет Васкрсу“: тема је Васкршње јаје, МОЗАИК (искористите папир у боји, старе часописе, тканине или било који други материјал;МОЗАИК – сетите се, представља лепљење ситних комадића материјала да би се прекрила одређена површина :https://sr.fehrplay.com/dom-i-semya/20033-mozaika-dlya-rebenka-chto-eto-takoe-i-dlya-chego-ona-nuzhna.html; РАДОВЕ ДОСТАВИТИ ДО 15.04.2020.
 4. и 5. – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Да вас подсетим и данас имамо два часа физичког васпитања, па зато искористите ово дивно време! ИЗАЗОВ ЗА ВАС: Трчите што дуже, будите истрајни и осмислите што забавнију игру помоћу неког необичног реквизита! (Очекујем ваше идеје у виду фотографије, видео записа)!

ПРИЈАТАН, ВЕДАР И ВИКЕНД ИСПУЊЕН ПОЗИТИВНИМ МИСЛИМА ОД СРЦА ВАМ ЖЕЛИМ!

09. 04. 2020.

 1. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Уживајте у дивном сунчаном дану играјући се лоптом, наравно у својим двориштима уз обавезно и често прање руку!
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК„Наджњева се момак и девојка“, обрада текста; – Прочитати садржај прослеђен у групу; – Послушати садржај на линку: https://www.youtube.com/watch?v=oug57KIoHpU – Преписати садржај прослеђен у групу, урадити домаћи задатак и проследити;
 3. МАТЕМАТИКА – “ Редослед рачунских операција„, преписати садржај прослеђен у групу, затим решити стране у уџбенику 104. и 105. (родитељи прегледају), уколико има нејасноћа, као и увек ТУ САМ!
 4. ПРИРОДА И ДРУШТВО – Питањца за самосталан рад стижу у 17 часова!
 5. ДОДАТНА НАСТАВА – Дружимо се од 18 часова!

08. 04. 2020.

 1. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – блог наставнице Катарине Перић

2. МАТЕМАТИКА – „Математички изрази“, препишите садржај прослеђен у групу, савладајте ВАЖНЕ ПОЈМОВЕ, а потом решите задатке у уџбенику на стр. 102. и 103.;

3. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Личне заменице (појам, род и број)„, обавезно пратити садржај на 2. каналу РТС, након часа уследиће задаци;

4. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – „Сви треба да брину о животној средини„, урадити у уџбенику страну 37;

5. ДОПУНСКА НАСТАВА – задаци ће бити прослеђени у групу;

07. 04. 2020.

 1. ПРИРОДА И ДРУШТВО – „Делатности људи у разлучитим крајевима Србије“ прочитати садржај у уџбенику на странама 108 и 109, затим попунити шему прослеђену у вибер групу и на крају одговорити пуном реченицом на питања са стране 109;(Подсећам ученике да су у обавези попунити и стране у радној свесци након обрађене нове лекције);
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – „Од пашњака до научењака“ , Михајло Пупин, 1.текст прочитати неколико пута; 2.у свескама записати наслов и име писца; 3. Записати и објаснити непознате речи и изразе; 4. Одредити: тему, главне ликове, време и место радње; 5. Одговорити на питања са стране 194, ПРОСЛЕДИТИ ОДГОВОР ДО 17 часова;
 3. МАТЕМАТИКА – „Сталност количника“ , подсетити се записа из свеске, а затим решити задатке у уџбенику са стране 101, проследити урађене задатке до 13 часова ;
 4. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА- задаци ће бити прослеђени у групу;
 5. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Да смо данас у школи надокнађивали бисмо 5. час, стога данас најмање 60 минута у свом дворишту „Трчите, ходајте, осмислите неку нову игру лоптом“

06. 04. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА – Обновити зависност количника од промене дељеника и делиоца из свеске; потом погледати садржај на линку „Стлност количника“: https://www.youtube.com/watch?v=DgF5F6Ndt3w, затим преписати садржај прослеђен у групу, прочитати неколико пута да си сигуран-на да ти је све јасно и тек онда можеж приступити изради задатака у уџбенику;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – Пратити садржаје на другом каналу РТС, „Бројеви (редни и основни), направити самостално белешке и проследити до 17 часова;
 3. МУЗИЧКА КУЛТУРА – „Карневал Животиња“ Камиј Сен- Санс, преписати садржај означен римским бројем један, потом редом слушати композиције прву, урадити задатак , па на исти начин, другу, трећу, четврту: 1. https://www.youtube.com/watch?v=wPHqJTpgo-U ; 2. https://www.youtube.com/watch?v=8gjNhJ7l7Mk; 3. https://www.youtube.com/watch?v=Tb32i3A1U4Q; 4. https://www.youtube.com/watch?v=18dFGcejbTQ За оне који желе више (цела композиција) : https://www.youtube.com/watch?v=HG1q5Kisv5k&t=937s
 4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – Блог наставнице Катарине Перић;
 5. ЧОС – Написати неколико реченица на тему: „Шта ми се допада док траје ванредна ситуација“ и проследити до 18 часова!

03. 04. 2020.

 1. МАТЕМАТИКА –Зависност количника од промене дељеника и делиоца„, урадити и проследити решења задатака постављених у групу, у уџбенику решити задатке на страни 99; након одгледаног ТВ часа решити задате примере у свесци током викенда;
 2. СРПСКИ ЈЕЗИК – “ Писање скраћеница типа: итд, сл, нпр. и скраћеница које означавају имена држава“, преписати садржај у свеску постављен у вибер групи, утврдити примере записане у свесци, а затим решити задатке у РАДНОЈ СВЕСЦИ на стр.132; током викенда решити задатке са ТВ часа;
 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА – искористити идеје са ТВ часа, емитованог у среду, насликати рад на тему “ Пролеће око мене“;
 4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Искористите лепо време, наизменично трчите (покушајте што дуже) и ходајте у вашим двориштима на различите начине!

ОБАВЕЗНО: Перите руке, ТРЧИТЕ, ПЕВАЈТЕ ИЗ СВЕГ ГЛАСА и МАШТАЈТЕ!

ПРИЈАТАН ВИКЕНД ДРАГИ МОЈИ ВЕЛИКИ И МАЛИ САРАДНИЦИ!